การประชุมปฐมนิเทศ ณ โรงแรมแมนดาริน กรุงเทพมหานคร วันพฤหัสบดีที่ 22 ธันวาคม 2554

อ่านต่อ

การประชุมเชิงปฏิบัติการ วันศุกร์ที่ 6 กรกฎาคม 2555 ณ ห้องรองเมือง โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร์ ปทุมวัน กรุงเทพฯ

อ่านต่อ

การประชุมสัมมนานำเสนอผลการดำเนินงาน วันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม 2555 ณ โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร์ ปทุมวัน กรุงเทพฯ

อ่านต่อ